O nas

Biuro Techniczno-Szkoleniowe "DCOSBIM" w Rudzie Śląskiej powstało 1 kwietnia 2000r. na bazie rozwiązanej w dniu 31 marca 2000r. spółki cywilnej Doroty Cebuli i Jerzego Wiedermanna zarejestrowanej 1 stycznia 1998r pod nazwą Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy Inżynierii Materiałowej "OSBIM" S.C.

Pomysł ten zrodził się po I Krajowej Konferencji Metalograficznej organizowanej przez Instytut Metalurgii Żelaza z Gliwic, która odbyła się w 1997r w Ustroniu - Jaszowcu. Mgr Dorota Cebula - specjalista ds. techniczno-handlowych w firmie BTH  TESTING  - Katowice oraz dr Jerzy Wiedermann - wieloletni i doświadczony pracownik INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA - Gliwice, zauważyli z przykrością, że w przemysłowych laboratoriach metalograficznych często stosuje się bardzo przestarzałe techniki preparatyki próbek. Ogromne zainteresowanie, z jakim spotkał się ten kurs było potwierdzeniem zapotrzebowania środowiska na tego typu szkolenia.

Czekamy na Państwa propzycje nowych tematów, które wspólnie z naszymi wykładowcami doprecyzujemy i postaramy się opracować. Zapraszamy w tym miejscu do korzystania z nowości na naszej stronie - "Księgi Gości".

Dorota
Cebula-Kozłowska

Dorota Cebula-Kozłowska- mgr chemii, absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Od 1995 roku zatrudniona w firmie BTH TESTING w Katowicach, początkowo jako specjalista ds. techniczno-handlowych.

Jako osoba odpowiedzialna w firmie BTH TESTING Katowice za ofertę firmy Buehler GmbH doprowadziła, po kilku latach rozmów, w marcu 2004 do sfinalizowania zakupów i otwarcia Laboratorium tzw. Centrum Doskonałości- Center of Excellence na na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z Zarządzania na Politechnice Śląskiej i studiów podyplomowych z Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach obecnie zatrudniona jako główny księgowy w tej samej firmie Biuro Techniczno-Handlowe TESTING Sp. z o.o.

Dzięki uzyskaniu w kwietniu 2007 roku Certyfikatu Księgowego Ministra Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzi jako usługi biura rachunkowego sprawy finansowo-księgowe w firmie Przemysłowe Laboratorium Badawcze "TEST" Jacek Kozłowski

Od 1993 roku związana z PTBN Chorzów, gdzie dwukrotnie w latach 1999-2003 oraz 2003-2007 była członkiem Zarządu Towarzystwa, po zaangażowaniu się w rozwój nowych technologii związanych z interpretacją obrazów dla potrzeb inżynierii materiałowej związana z Polskim Towarzystwem Stereologicznym.

PTSt patronuje naszym kursom. W Statucie PTSt czytamy:

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Towarzystwa jest popieranie i rozwijanie działalności naukowej, technicznej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie stereologii, rozumianej jako dyscyplina nauki zajmująca się badaniem i przetwarzaniem informacji pochodzącej z obrazów. Stereologia korzysta z metod m.in. geometrii stochastycznej, morfologii matematycznej, mikroskopii, tomografii, fotogrametrii itp.