Kursy grupowe:

W TERMINIE 26 lutego do 02 marca 2018 roku odbyły się w Ustroniu w ORW MUFLON dwa niezależne tematycznie szkolenia z Inżynierii Materiałowej (zobacz w Galerii) organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

"L" "Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji, wersja rozszerzona o przykłady dotyczące motoryzacji"

oraz:

"P" "Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych"

Kierownikiem kursu "P" był dr inż. Stanisław Lalik 
Kierownikiem kursu "L" był dr inż. Wojciech Depczyński 

Dodatkowo zagadnienia dot. motoryzacji na kursie L omówił Prof. dr hab. inż. Andrzej Posmyk z Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej.

Po raz kolejny dzięki współpracy z firmami, którym umożliwiamy prezentację ofert i sprzętu na naszych Kurasach mieliśmy możliwość ćwiczeń w formie warsztatów na mikroskopach świetlnych dostarczonych przez firmę OPTOTOM - http://optotom.pl/ (mgr inż. Tomasz Sykuła), oraz firmę Olympus Polska Sp. z o.o.- https://www.olympus.pl/ (mgr inż. Wojciech Jaszczuk).

Dodatkowo mogliśmy zobaczyć działanie nowego urządzenia prezentowanego przez firmę TESTING Sp. z o.o.- http://testing.pl/ (mgr inż. Jacek Urbańczyk). Po raz pierwszy na naszym szkoleniu zaprezentowany został WIKI-SCAN™ firmy SERVO-ROBOT - unikalny ręczny skaner do zarządzania spawaniem i kontroli spoin. Firma Testing zaprezentowała również nową linię twardościomierzy produkcji firmy Proceq, która słynie ze swych przenośnych dynamicznych mierników twardości.

W tym miejscu podsumowując obydwa kursy grupowe zorganizowane w lutym 2018 roku w Ustroniu odnotowujemy po raz kolejny udział świetnie wykształconych młodych osób. Na szkolenia przyjeżdżają głównie osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym, które przywożą swoje konkretne problemy badawcze do zajęć seminaryjnych i warsztatowych.

Zainteresowanie zajęciami warsztatowymi zadziwiło nie tylko prowadzących, ale również przedstawicieli firm Pana Wojtka Jaszczuka jak i Tomka Sykułę, którzy nawet w godzinach wieczornych zapewnili możliwość obserwacji i pomiarów na prezentowanych mikroskopach.

Szczegółowo analizujemy Ankiety po szkoleniach, co umożliwia nam dostosowywanie się do oczekiwań kursantów. Dzięki takim uwagom wprowadziliśmy m.in. konsultacje indywidualne na mikroskopach co okazało się strzałem w dziesiątkę.

 

W TERMINIE 25-29 WRZEŚNIA 2017 ROKU odbyły się w Ustroniu w ORW MUFLON dwa niezależne tematycznie szkolenia z Inżynierii Materiałowej (zobacz w Galerii) organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

NOWOŚĆ 2017:

"S" "Interpretacja struktur stali energetycznych nowej generacji, stopów specjalnych i metali nieżelaznych oraz złączy spajanych tych materiałów"

oraz kolejna edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem szkolenia:

"G" "Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a struktura i inne własności materiałów"

Kierownikiem kursu "S" był dr inż. Stanisław Lalik 
Kierownikiem kursu "G" był dr inż. Wojciech Depczyński 

Dzięki współpracy z firmami, którym umożliwiamy prezentację ofert i sprzętu na naszych Kurasach mieliśmy możliwość ćwiczeń w formie warsztatów na mikroskopach świetlnych jak również twardościomierzach stacjonarnych dostarczonych przez firmę OPTOTOM - http://optotom.pl/ (mgr inż. Tomasz Sykuła), czy mikroskopie konfokalnym firmy Olympus Polska Sp. z o.o.- https://www.olympus.pl/ (mgr inż. Wojciech Jaszczuk).

Tym razem mogliśmy dokonywać również pomiarów porównawczych używając mikrotwardościomierza stacjonarnego Vickersa oraz przenośnego twardościomierza wykorzystującego nową technikę pomiaru twardości TIV udostępnionego do ćwiczeń przez firmę TESTING Sp. z o.o.- http://testing.pl/ (mgr inż. Jacek Urbańczyk ).

Na nasze kursy zapraszamy również wykładowców mających duże doświadczenie w tematyce związanej z inżynierią materiałową. Na wrzesień 2017 zamówiliśmy dwa dodatkowe wykłady:

 • Pierwszy to wykład-dr inż. Benedykta Ślązaka z firmy ABS (American Bureau Of Shipping Poland Sp. z o.o.)- "Stale P91, P92, Połączenia mieszane w energetyce z uwzględnieniem gatunków austenitycznych typu 304H- przykłady zastosowań i badań".
 • Drugi to wykład często współpracującego z nami prof. dr hab. inż. Leszeka Wojnara z Politechniki Krakowskiej z Wydziału Mechanicznego - "Podstawy Mechaniki Pękania".

W związku z patronatem merytorycznym PTSt nad naszymi szkoleniami tradycją się stało, że każdorazowo odwiedza nas Prezes lub Wiceprezes PTSt. Tym razem gościliśmy po raz pierwszy nową Prezes PTSt wybraną na bieżącą kadencję w kwietniu 2017 dr inż. Agnieszkę Szczotok- http://ptst.polsl.pl/zarzad.html.

W tym miejscu podsumowując kursy grupowe zorganizowane w 2017 roku w Ustroniu należy zauważyć stale rosnącą ilość uczestników na naszych szkoleniach grupowych. Cieszy nas fakt, że przyjeżdżają do nas od lat ludzie z dużymi doświadczeniem zawodowym, jednak rosnąca liczba młodych pracowników Laboratoriów Badawczych jest dla nas potwierdzeniem potrzeby organizowania tego typu kursów. Spotkania na naszych szkoleniach to nie tylko wiedza czerpana od Wykładowców, ale również forum wymiany doświadczeń.

Podsumowując nasze Ankiety, które przeprowadzamy każdorazowo na zakończenie kursu, doceniamy słowa krytyki, bo pozwalają nam dopracowywać nasze niedociągnięcia, jednak wszystkie większościowo pozytywne oceny i komentarze własne uczestników kursów są dla nas cenną nagrodą i zachęcają do organizacji kolejnych szkoleń.

 

W TERMINIE 16-20 STYCZNIA 2017 ROKU ODBYŁY SIĘ DWA NIEZALEŻNE TEMATYCZNIE SZKOLENIA z Inżynierii Materiałowej zorganizowane (zobacz w Galerii) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego:

"D" "Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych"

"R" "Struktury stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw wierzchnich po obróbkach cieplnych i cieplno-chemicznych"

Zajęcia na kursach prowadzili odpowiednio:
Szkolenie D - dr inż. Stanisław Lalik

Natomiast Szkolenie R - dr inż. Wojciech Depczyński

W ramach tego kursu odbył się jeden dzień praktycznych zajęć na Politechnice Śląskiej w Katowicach na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Dzięki współpracy z firmami Olympus Polska Sp. z o. o OPTOTOM na nasze szkolenia zawsze można przywozić własne próbki do obserwacji, oceny i interpretacji problemów przy użyciu świetlnych mikroskopów optycznych.

Tym razem mikroskop optyczny z oprogramowaniem firmy OLYMPUS Polska Sp. z o.o. przywiózł do nas i zaprezentował ofertę firmy mgr inż. Wojciech Jaszczuk a mikroskop świetlny firmy NIKON dostarczył mgr inż. Tomasz Sykuła, który udostępnił również na ćwiczenia praktyczne przenośny mikroskop elektronowy JOEL z optyką NKON.

Firma OPTOTOM była reprezentowaną nie tylko przez Pana Sykułę bo w trakcie zajęć praktycznych mgr inż. Wojciech Siostrzanek cały czas umożliwiał pracę na dostarczanym mikroskopie elektronowym. Pomagał i asystował uczestnikom szkolenia wspólnie z Wykładowcami rozwiązywać praktyczne problemy, z którymi borykają się w swoich laboratoriach.

Tradycyjnie już jak zawsze Dyrektor firmy Biuro Techniczno-Handlowe TESTING Sp. z o.o. z Katowic mgr inż. Jacek Urbańczyk zaprezentował nam nowości oferowane przez firmę oraz zademonstrował niektóre z urządzeń stosowanych w działach kontroli jakości.

W dniu 19.01.2017 odbył się wykład autorski Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Stereologicznego prof. dr hab. inż. Leszeka Wojnara dotyczący podstaw stereologii i analizy obrazu w inżynierii materiałowej.

Szkolenie odbyło się w nowym miejscu również w USTRONIU-ZAWODZIU tym razem przy ul. Sanatoryjna 32 w ORW MUFLON. Nasze wrażenia z pobytu w tym Ośrodku były bardzo pozytywne i na wrzesień 2017 nasze szkolenia zamierzamy przeprowadzić również w tym obiekcie.

Jak zwyczajowo na naszych szkoleniach bywa , wieczorem w czwartek spotkaliśmy się na uroczystej kolacji podsumowującej szkolenie, zebraliśmy Ankiety ewaluacyjne, które są dla nas cennym źródłem wiedzy przy organizacji kolejnych szkoleń w przyszłości i przedstawiliśmy ofertę i tematykę przyszłych szkoleń.

 

W dniach 19-23 września 2016 r. odbyły się dwa niezależne szkolenia z inżynierii materiałowej: (zobacz w Galerii) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego:

"C" "Wady wyrobów stalowych i złączy spawanych- badania materiałów"

"F" "Badania mechaniczne w laboratoriach przemysłowych"

W ramach tego kursu odbył się jeden dzień praktycznych zajęć na Politechnice Śląskiej w Katowicach na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Dzięki współpracy z firmą Olympus Polska Sp. z o.o od początku naszej działalności na kursy zawsze można przywozić własne próbki do obserwacji, oceny i interpretacji własnych problemów przy użyciu świetlnych mikroskopów optycznych. Tym razem mikroskopy przywiózł do nas i zaprezentował ofertę firmy mgr inż. Wojciech Jaszczuk.

Nasza współpraca z mgr inż. Tomaszem Sykułą reprezentowaną przez niego firmą OPTOTOM http://optotom.pl/ dała nam możliwość pracy na mikroskopach świetlnych firmy NIKON. Tym razem sprzęt i firmę Optotom prezentował mgr inż. Wojciech Siostrzanek .

Dyrektor firmy Biuro Techniczno-Handlowe TESTING Sp. z o.o. z Katowic mgr inż. Jacek Urbańczyk również i tym razem zaprezentował nam nowości oferowane przez firmę. Przedstawił nam nam aktualną ofertę firmy oraz zademonstrował niektóre z urządzeń stosowanych w działach kontroli jakości.

Zajęcia na kursach poprowadzili współpracujący z nami doświadczeni wykładowcy:

 • F - Część zajęć w Ustroniu przeprowadził - dr inż. Stanisław Lalik, zaś zajęcia na Politechnice Śląskiej- część praktyczną przeprowadzili dr inż. Grzegorz Junak oraz dr inż. Marek Plaza,
 • C - dr inż. Wojciech Depczyński z Politechniki Świętokrzyskiej

Wyjazdowe zajęcia praktyczne dla kursu F odbyły się w środę. W tym dniu po śniadaniu nastąpił wyjazd busem do Katowic ok. godz. 8.00 po śniadaniu. W Katowicach Wykładowcy na Politechnice spotkali się z uczestnikami szkolenia i rozpoczęli zajęcia praktyczne, następnie w przerwie o godzinie 13.00 uczestnicy skorzystali z lunchu w formie cateringu, a o godzinie 17.00 nastąpiło zakończenie zajęć i powrót do Ustronia busem ok. godz. 19.00 na kolację.

W tym dniu uczestnicy szkolenia C w Ustroniu również większą część dnia rozwiązywali praktyczne problemy korzystając z świetlnych mikroskopów optycznych ww. firm.

W dniu 22.09.2016 odbył się wykład autorski Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Stereologicznego prof. dr hab. inż. Leszeka Wojnara - "Wstęp do mechaniki pękania"

Szkolenie odbyło się w miejscu, które wielokrotnie gościło nasze szkolenia: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy DANIEL, 43-450 USTROŃ, ul. Sanatoryjna 32a, jednak z względu na zmianę specyfiki ośrodka nie będziemy mogli już w przyszłości korzystać z jego oferty.

Jak zwyczajowo na naszych szkoleniach bywa , wieczorem w czwartek spotkaliśmy się na uroczystej kolacji podsumowującej szkolenie, zebraliśmy Ankiety ewaluacyjne, które są dla nas cennym źródłem wiedzy przy organizacji kolejnych szkoleń w przyszłości i przedstawiliśmy ofertę i tematykę przyszłych szkoleń.

 

W dniach 31 maja- 04 czerwca 2016 w Białce Tatrzańskiej nasz firma zorganizowała kurs: (zobacz w Galerii)

"Analiza ilościowa w metalografii, metody pomiarów w stereologii i normach ASTM"

Kurs był imprezą połączoną z międzynarodową konferencją STERMAT 2016 organizowaną przez POLSKIE TOWARZYSTWO STEREOLOGICZNE

W ramach naszego kursu wykłady poprowadził Profesor dr hab. inż. Leszek Wojnar- Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego z Politechniki Krakowskiej.

W przygotowaniu materiałów szkoleniowych aktywny udział brała dr inż. Aneta Gądek-Moszczak- Prezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego z Politechniki Krakowskiej

Natomiast praktyczne warsztaty z analizy obrazu poprowadził Profesor dr hab. inż. Janusz Szala- Prezes poprzedniej kadencji Polskiego Towarzystwa Stereologicznego z Politechniki Śląskiej w towarzystwie panów mgr inż. Wojciecha Jaszczuka z firmy Olympus Polska Sp. z o.o. oraz mgr inż. Tomasza Sykuły z firmy OPTOTOM.

Uczestnicy kursu mogli uczestniczyć we wszystkich sesjach zarówno plenarnych jak i plakatowych Międzynarodowej Konferencji STERMAT, a Warsztaty były wspólne dla uczestników kursu i Konferencji.

Gościem konferencji Stermat 2016 był m.in. wieloletni przyjaciel naszego Biura George Vander Voort

Na kursie dostępne były mikroskopy świetlne wraz z systemami analizy obrazu umożliwiającymi analizę własnych przywiezionych próbek.

Mikroskopy dostarczyły firmy Olympus Polska Sp. z o.o. https://www.olympus.pl/ oraz OPTOTOM http://optotom.pl/.

Firma Optotom udostępniła oprócz mikroskopów świetlnych firmy NIKON, również przenośny mikroskop skaningowy firmy Joel.

Zakres tematyczny szkolenia- Link

Rejestracja uczestników rozpoczęła się 31.05.2016 w Recepcji TOPORÓW PREMIUM a Biuro Informacyjne dla uczestników kursu DCOSBIM było czynne przy Recepcji TOPORÓW PREMIUM w dniu rozpoczęcia kursu.

Zajęcia odbywały się w Hotelu Bania- miejscu Konferencji Stermat. Również wszystkie posiłki (oprócz śniadań podawanych w Pensjonacie Toporów Premium) były serwowane w Hotelu Bania wspólnie dla uczestników kursu DCOSBIM i konferencji STERMAT, co zapewniło nam integrację przemysłu z nauką, a klimatyczne, regionalne wnętrza Hotelu Bania pozwoliły wszystkim uczestnikom na zarówno intensywne szkolenie jak i chwile relaksu.

W dniu 03.06.2016 w trakcie wspólnej kolacji z uczestnikami Konferencji odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Noclegi dla kursantów w dniach 31.05-04.06.2016 zapewnił Pensjonat Toporów Premium, Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 167A

http://www.premium.toporow.pl/

W Pensjonacie Toporów Premium istniała możliwość bezpłatnego korzystanie z basenu, sauny i siłowni dla wszystkich uczestników kursu DCOSBIM.

http://www.hotelbania.pl/

W Hotelu Bania przez cały czas trwania konferencji STERMAT zarówno uczestnicy kursu DCOSBIM jak i Konferencji mieli opłacone nieograniczone korzystanie z wszystkich atrakcji w Termach BANIA.

W dniu 03.06.2016 po lunchu odbyła się wspólna wycieczka na Morskie Oko dla chętnych uczestników Konferencji i naszych kursantów.

Wszystkie wydarzenia jakie odbywały się w ramach kursu i konferencji STERMAT 2016 dokumentował obiektywem i piórem nasz wieloletni "Kronikarz" - Marcin Rewerenda - Redaktor naczelny czasopisma LAB- Laboratoria- Aparatura-Badania - http://lab.media.pl/redakcja

 

 

W dniach 21-25 września 2015 r. odbyły się dwa niezależne szkolenia z inżynierii materiałowej: (zobacz w Galerii) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego:

"K" "Metaloznawstwo połączeń spawanych. Kontrola połączeń spawanych w świetle zaktualizowanych norm"

"L" "Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji" wersja rozszerzona - "dodatkowe zagadnienia dot. motoryzacji"

Jak zawsze pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego

Dzięki współpracy z firmą Olympus Polska Sp. z o.o od początku naszej działalności na kursy zawsze można przywozić własne próbki do obserwacji, oceny i interpretacji własnych problemów przy użyciu świetlnych mikroskopów optycznych. Tym razem mikroskopy przywiózł do nas i zaprezentował ofertę firmy mgr inż. Wojciech Jaszczuk.

Dzięki nawiązaniu współpracy z mgr inż. Tomaszem Sykułą na naszych kursach pojawiła się także możliwość pracy na mikroskopach świetlnych firmy NIKON. Tym razem mogliśmy dodatkowo pracować na udostępnionym nam mikroskopie skaningowym dostarczonym również przez Pana Tomasza.

Stałym bywalcem naszych kursów jest przedstawiciel firmy BTH TESTING z Katowic mgr inż. Jacek Urbańczyk prezentujący nowości oferowane przez firmę. Również tym razem zaprezentował nam aktualną ofertę firmy jak i zademonstrował niektóre z urządzeń znajdujących się w czołówce na liście sprzedaży firmy.

Zajęcia na kursach poprowadzili jak zawsze współpracujący z nami doświadczeni wykładowcy:

 • dr inż. Stanisław Lalik oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Posmyk z Politechniki Śląskiej,
 • dr inż. Wojciech Depczyński z Politechniki Świętokrzyskiej

Autorski wykład wygłosił przybyły do nas Profesor dr hab. inż. Leszek Wojnar-Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego, a dodatkowo zaproszenie-prezentację nt. kursu w Białce Tatrzańskiej w 2016 oraz konferencji Stermat2016 zaprezentowała dr inż. Aneta Gądek-Moszczok-Prezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego z Politechniki Krakowskiej.

 

W dniach 2-6 lutego 2015 r. odbyły się kursy grupowe (zobacz w Galerii) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego:

"R" Struktury stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw wierzchnich po obróbkach cieplno-chemicznych
prowadzony przez dr inż. Wojciecha Depczyńskiego z Politechniki Świętokrzyskiej,

"P" Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych
prowadzony przez dr inż. Stanisława Lalika z Politechniki Śląskiej.

Standardowo kursy odbyły się w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym "DANIEL" w Ustroniu.

Profesor dr hab. inż. Leszek Wojnar, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Stereologicznego w ramach wykładu pt. Znaczenie ilościowej oceny struktur przedstawił wiele ciekawych aspektów pomijanych przy prawidłowej ocenie i generujących istotne błędy w ekspertyzach badawczych.

Ofertę sprzętu pomiarowo-badawczego do laboratoriów materiałoznawczych w przemyśle zaprezentował mgr inż. Jacek Urbańczyk z firmy BTH Testing Sp. j., a szeroką ofertę mikroskopów firmy NIKON wraz z aktualnymi trendami w obróbce, archiwizacji i analizie obrazu przedstawił mgr inż. Tomasz Sykuła.

Uczestnicy mogli pracować na przywiezionych mikroskopach w trakcie trwania zajęć na na kursach, co jak zawsze było doskonałym uzupełnieniem zajęć teoretycznych.

 

W dniach 14-19 września 2014 r. odbyły się dwa kursy, które zostały opisane w numerze 5 czasopisma LAB:

"G" Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów.
Twardość a struktura i inne własności materiałów

oraz

"I" Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy

W ramach kursów "G" oraz "I" pierwsze dwa dni szkolenia poprowadził gość specjalny z USA, zaproszony przez nasze Biuro, George Vander Voort.

George Vander Voort wygłosił serię wykładów:

 1. ASTM Standards for Metallography
 2. All Grain Size Methods Compared
 3. Non-metallic Inclusions: Identification, Measurement and Influences
 4. Microindentation Hardness Testing
 5. Conducting the Failure Analysis
 6. Metallography and Failure Analysis

Kolejne dni kursu przeprowadzone zostały zgodnie z standardowym programem dotyczącym kursów "G" oraz "I" przez naszych stałych wykładowców: dr inż. Wojciecha Depczyńskiego z Politechniki Świętokrzyskiej oraz dr inż. Stanisława Lalika z Politechniki Śląskiej.

Naszymi gośćmi zaproszonymi byli również:

 • Marcin Rewerenda, redaktor czasopisma LAB,
 • prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Stereologicznego, które swoim patronatem merytorycznym obejmuje naszą działalność szkoleniową od samego początku naszego istnienia, obecnie również Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej,
 • Krzysztof Hubner, pracownik Politechniki Krakowskiej, który wygłosił wykład dotyczący przeglądu aktualnie obowiązujących norm w inżynierii materiałowej, również tych ASTM, o których mówił w swoich wykładach George Vander Voort.

W trakcie kursów zorganizowaliśmy również spotkanie ze specjalistami z firm przodujących na rynkach międzynarodowych w zakresie produkcji sprzętu i oprogramowania stosowanego w Inżynierii Materiałowej.

Tym razem naszymi gośćmi byli:

Tomasz Sykuła, Wojciech Jaszczuk oraz Jacek Urbańczyk.

Twardościomierze stacjonarne produkcji firmy INNOVATEST, czołowego holenderskiego producenta wysokiej jakości twardościomierzy stacjonarnych, dostarczyła firma ISOTEK Spółka z o.o. z Poznania.

Twardościomierze przenośne firmy GE Inspection Technologies GmbH dostarczyła firma BTH TESTING Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp. j. z Katowic.

Mikroskopy, na których kursanci pracowali zostały dostarczone jak zawsze na nasze kursy przez firmę Olympus Polska sp. z o.o. z Warszawy, jednak dzięki współpracy z Panem Tomaszem Sykułą kursanci mieli również możliwość poznać mikroskopy firmy Leica Microsystems.

 

W dniach 17-21 lutego 2014 r. odbyły się kursy (zobacz w Galerii):

"N" Wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości materiałów

oraz

"L" wersja 2014 Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji - wersja rozszerzona 2014 - dodatkowe zagadnienia dot. motoryzacji.

Zajęcia na kursach poprowadzili wykładowcy współpracujący z naszym Biurem:
Kurs L - dr inż. Stanisław Lalik oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Posmyk z Politechniki Śląskiej,
Kurs N - dr inż. Wojciech Depczyński z Politechniki Świętokrzyskiej.

Ofertę sprzętu do laboratoriów materiałoznawczych w przemyśle zaprezentował mgr inż. Jacek Urbańczyk z firmy BTH Testing Sp. j., a szeroką ofertę mikroskopów wraz z aktualnymi trendami w obróbce, archiwizacji i analizie obrazu przedstawił przedstawiciel współpracującej z nami od wielu lat firmy Olypmus Polska Sp. z o.o. mgr inż. Wojciech Jaszczuk.

 

W dniach 16-20 września 2013 r. odbyły się kursy (zobacz w Galerii):

"P" Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych

oraz

"R" Struktury stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw wierzchnich po obróbkach cieplno-chemicznych.

Kierownikiem kursu „P” był dr inż. Stanisław Lalik, wykładowcą był dr inż. Zdzisław Cyganek, obaj z Politechniki Śląskiej.
Kierownikiem kursu „R” był dr inż. Wojciech Depczyński z Politechniki Świętokrzyskiej.

W ramach zajęć praktycznych odbyły się pokazy sprzętu dostarczonego przez stale współpracujące z naszym Biurem firmy Olypmus Polska Sp. z o.o. oraz BTH Testing Sp. j.

Kursy odbyły się jak zawsze w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym DANIEL, 43-450 USTROŃ, ul. Sanatoryjna 32a.

 

W dniach 4-8 lutego 2013 odbyły się kolejne kursy w Ustroniu (zobacz w Galerii):

Kurs O - nowość

"Nieciągłości materiałowe w złączach spawanych, odlewach, odkuwkach i blachach wykrywane metodami nieniszczącymi (NDT)
Interpretacja i ocena nieciągłości w świetle obowiązujących norm. Możliwości nieniszczących metod badawczych"

Kurs F - wersja rozszerzona

"Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych w świetle zaktualizowanych norm"

Kierownikiem kursu „F” był dr inż. Stanisław Lalik, wykładowca Politechniki Śląskiej, Katedra Nauki o Materiałach; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Kierownikiem kursu „O” był mgr Jacek Kozłowski, wykładowca Akademii UDT- CDKS Chorzów, egzaminator UDT- CERT, specjalista 3 stopnia NDT; Przemysłowe Laboratorium Badawcze "TEST"
Na kursie F zajęcia praktyczne na Politechnice Śląskiej w Katowicach przeprowadził dr hab. inż. Marek Cieśla, prof. nzw. w Pol. Śl.

Mikroskopy na kurs dostarczyła jak zawsze firma Olympus Polska Sp. z o.o., a prezentację nowości firmy Olympus dokonał mgr inż. Wojciech Jaszczuk.

Firma Inżyniersko-Handlowa Conbest Sp. z o.o., oferująca kompletne rozwiązania dla laboratoriów, została zaprezentowana przez mgr inż. Krzysztofa Józwę.

Aktualną ofertę dotyczącą sprzętu do badań nieniszczących w przemysłowych laboratoriach materiałowych i badań nieniszczących w zakresie prądów wirowych, ultradźwięków jak również pomiarów grubości i przenośnych twardościomierzy przedstawił pracownik współpracującej z nami na stałe firmy BTH "TESTING" Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp. j. mgr Zygmunt Piura.
Gościliśmy również przedstawicieli firmy Spectro-Lab z Warszawy oferującej m.in. maszyny wytrzymałościowe firmy Instron oraz przedstawicieli serwisu Instron Service Department z Piaseczna. Dzięki współpracy z tymi firmami mieliśmy możliwość zaprezentowania na miejscu szkolenia w Ustroniu nowoczesnej małej maszyny wytrzymałościowej.
Zaświadczenia wręczył wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, obecny Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

 

W dniach 17-21 września 2012 odbyły się kolejne kursy w Ustroniu (zobacz w Galerii):

Kurs G wersja - rozszerzona

"Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a struktura i inne własności materiałów"

Kurs I

"Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złącz spawanych"

Zajęcia na kursie poprowadzili jak zawsze doświadczeni wykładowcy.
Kurs G poprowadził dr inż. Jacek Borowski, kurs I - dr inż. Stanisław Lalik

Mikroskopy na kurs dostarcza każdorazowo firma Olympus Polska Sp. z o.o.
Gościliśmy tym razem panów Nikodema Szymańskiego i Wojciecha Jaszczuka, którzy przejęli opiekę nad naszymi kursami.

Mieliśmy możliwość wypróbować nową serię cyfrowo-optycznych mikroskopów DSX Olympus. Nowe rozwiązania zastosowane w tych mikroskopach są bardzo dużym ułatwieniem dla laboratoriów badań materiałowych w przemyśle.

Aktualną ofertę dotyczącą sprzętu do badań nieniszczących w przemysłowych laboratoriach materiałowych w zakresie prądów wirowych, ultradźwięków jak również pomiarów grubości i przenośnych twardościomierzy przedstawił współpracujący z nami na stałe Pan Jacek Urbańczyk z firmy BTH "TESTING" Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp. j.

Po raz pierwszy gościliśmy przedstawiciela firmy Spectro-Lab pana Michała Kurka.

Firma Spectro-Lab z Warszawy będąca obecnie na rynku polskim przedstawicielem firmy ITW Company Wilson Hardness- Buehler dostarczyła nam na zajęcia stacjonarny mikro-twardościomierz. Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy.

 

W dniach 13-17 lutego 2012 odbyły się kolejne kursy w Ustroniu (zobacz w Galerii):

Kurs N - nowość:
"Wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości materiałów"

Kurs Ł:
"Rodzaje niedoskonałości spawalniczych i zmiany struktury powstające w zależności od zastosowanej techniki spawania"

Zajęcia na kursie poprowadzili doświadczeni wykładowcy.
Kurs N poprowadził dr inż. Jacek Borowski, kurs Ł - dr inż. Stanisław Lalik

Mikroskopy na kurs dostarczyła jak zawsze firma Olympus Polska Sp. z o.o.
Gościlismy tym razem Pana Nikodema Szymańskiego, który przejął opiekę nad naszymi kursami po odejściu z firmy Pana Krzysztofa Józwy. Pan Nikodem Szymański w czasie krótkiej prezentacji zapoznał kursantów z najnowszymi nowinkami w dziedzinie mikroskopii dedykowanymi dla laboratoriów badań materiałowych w przemyśle.
Najnowsze rozwiązania dotyczące sprzętu do badań nieniszczących w przemysłowych laboratoriach materiałowych w zakresie prądów wirowych, ultradźwięków jak również pomiarów grubości i przenośnych twardościomierzy przedstawił jak zawsze Pan Jacek Urbańczyk z firmy BTH "TESTING" Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp. j.

Zaświadczenia wręczył Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stereologicznego prof. dr hab. inż. Janusz Szala, któremu mieliśmy okazję pogratulować otrzymania w grudniu 2011 tytułu profesora nauk technicznych z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

W dniach 12-16 wrzesień 2011 w Ustroniu odbyła się kolejna tura dwóch kursów grupowych (zobacz w Galerii):

Kurs M - nowość:
"Wykorzystanie technik statystycznych w laboratoriach zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025 i normami dotyczącymi badań materiałowych"
Kurs F - wersja rozszerzona
"Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych"

Zajęcia na kursach poprowadzili doświadczeni wykładowcy:
odpowiednio na kursie M- dr inż. Kazimierz Satora, na kursie F- dr inż. Stanisław Lalik, a dr hab. inż. Marek Cieśla przeprowadził na kursie F zajęcia praktyczne na Politechnice Śląskiej w Katowicach.
Zorganizowaliśmy na tych kursach również spotkanie ze specjalistami z firm przodujących na rynkach międzynarodowych w zakresie produkcji sprzętu i oprogramowania stosowanego w Inżynierii Materiałowej. Firmę BTH "TESTING" Sp. j. reprezentował mgr inż. Jacek Urbańczyk, który oprócz przedstawienia oferty handlowej jak zawsze udostępnił do ćwiczeń pokazowe urządzenia- przenośnie mierniki twardości, grubości, defektoskopy ultradźwiękowe i wiroprądowe.
Ofertę handlową firmy Buehler GmbH, której oficjalnym przedstawicielstwem w Polsce jest firma BTH "TESTING" Sp. j,. przedstawił tym razem osobiście przedstawiciel firmy z Dusseldorfu Eugen Rasgulijajew.
Kursy odbyły się jak zawsze w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym DANIEL, 43-450 USTROŃ, ul. Sanatoryjna 32a.
Kursanci po ośmiu godzinach wykładów każdego dnia, zostali nagrodzeni chwilą wytchnienia.
Tym razem korzystając z przepięknej jesiennej, słonecznej pogody zorganizowaliśmy w czwartek po południu krótki wyjazd na Równicę. Po powrocie można było zasiąść do uroczystej kolacji i nie myśleć o teście czekającym na zakończenie kursu.
W piątek przed obiadem po sprawdzeniu testów okazało się, że wszyscy wykazali się wiedzą zasługująca na otrzymanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

31 stycznia - 04 lutego 2011
Kurs C - wersja rozszerzona 2011: "Wady wyrobów stalowych-badania materiałowe."
Kurs K: "Metaloznawstwo połączeń spawanych. Kontrola połączeń spawanych w świetle zaktualizowanych norm."

na których zajęcia prowadzili odpowiednio, na kursie C: dr inż. Jacek Borowski z Poznania, wykładowca na Politechnice Poznańskiej, Z-a Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Obróbki Plastycznej, a na kursie K: dr inż. Stanisław Lalik, wykładowca Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach. Zaświadczenia wręczył Prezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego, obecny Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż. Janusz Szala, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Prezentacje sprzętu dokonali, tak jak i na kilku poprzednich kursach, mgr inż. Jacek Urbańczyk z firmy BTH TESTING Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp. j. oraz mgr inż. Krzysztof Józwa z firmy Olympus Polska Sp. z o.o. Naszym gościem był również Redaktor Naczelny Marcin Rewerenda dwumiesięcznika LAB, który od lat propaguje nasze kursy na łamach swojego czasopisma.

 

W dniach 11-15 października 2010 powtórzyliśmy po raz czwarty cieszący się dużą popularnością kurs Kurs "I".
Wykładowcą na tym kursie był dr inż. Stanisław Lalik z Politechniki Śląskiej.

Dr hab. inż. Janusz Szala w rozmowie
z organizatorką kursu - Dorotą Cebulą-Kozłowską

Firma Olympus Polska Sp. z o.o., jak zawsze zainstalowała mikroskopy na cały czas trwania kursu, a w czwartek w godzinach popołudniowych odbyły się prezentacje i warsztaty na urządzeniach firm Olympus Polska Sp. z o.o. oraz BTH "TESTING" Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp.j.
Dzięki obecności mgr inż. Krzysztofa Józwy i mgr inż. Jacka Urbańczyka kursanci mogli samodzielnie przetestować najnowsze urządzenia oferowane przez te firmy.

Zaświadczenia przyjechał wręczyć Prezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego prof. Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Janusz Szala.

Kurs I: "Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy"

W dniach 11-15 stycznia 2010 odbyły się dwa kolejne kursy (opis zamieszczony w czasopiśmie "LAB", 1/2010):
Kurs J: "Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w inżynierii materiałowej"
oraz
Kurs F - wersja rozszerzona: "Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych"

 

W dniach 07-11 września 2009 odbył się Kurs L: "Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji"

W dniach 19-23.01 2009 odbyły się w Hotelu "Daniel" w Ustroniu dwa kursy:
Kurs Ł "NOWOŚĆ 2009!"
"Rodzaje niedoskonałości spawalniczych i zmiany struktury powstające w zależności od zastosowanej techniki spawania"

oraz
Kurs G wersja rozszerzona
"Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a struktura i inne własności materiałów"

Zajęcia na kursach prowadzili:
dr inż. Kazimierz Satora- AGH - Kraków
dr inż. Stanisław Lalik- Politechnika Śląska Gliwice- Katowice
dr inż. Jacek Borowski- Instytut Obróbki Plastycznej -Poznań
dr inż. Stanisław Lalik- Politechnika Śląska Gliwice- Katowice
Dodatkowo odbyły się wykłady:
Wykład- Ocena spawalności stali- prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar- Politechnika Krakowska
Wykład autorski Przewodniczącego PTSt - dr hab. inż. Janusz Szala, prof. nzw. Politechnika Śląska Gliwice-Katowice

W czasie kursów odbyły się zajęcia praktyczne dzięki udostępnionemu sprzętowi- twardościomierz Rockwella i mikro -twardościomierz Vickersa z firmy Buehler , twardościomierze przenośne produkcji firmy GE Sensing & Inspection Technologies GmbH udostępnione przez firmę BTH "TESTING" Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp. j. oraz mikroskopy dostarczone przez firmę OLYMPUS Polska Sp. z o.o.
Krótkie prezentacje ofert firm przeprowadzili- mgr inż. Krzysztof Józwa nt.. oferty firmy OLYMPUS Polska Sp. z o.o. oraz Eugeniusz Rasgulijajew nt. oferty firmy BUEHLER GmbH.
Gościem był również Marcin Rewerenda- Redaktor Naczelny czasopisma "LAB", dzięki któremu w nr 02/2009 można znaleźć szerszą relacje z tychże kursów.

 

W dniach 15-19.09.2008 odbyły się kolejne kursy BTS DCOSBIM:
Kurs "I" oraz kurs "F" w wersji rozszerzonej z jednym dniem praktycznym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale w Katowicach.
Kierownikiem kursu "I" był dr inż. Kazimierz Satora z AGH Kraków, a kierownikiem kursu "F" był
dr inż. Stanisław Lalik z Politechniki Śląskiej. Zajęcia praktyczne dla kursu "F" na Politechnice Śląskiej prowadził dr inż. Marek Cieśla.
W czwartek w godzinach popołudniowych odbyły się prezentacje i warsztaty na urządzeniach firm Olympus Polska Sp. z o.o. oraz BTH "TESTING" Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp.j. Dzięki obecności mgr inż. Krzysztofa Józwy i mgr inż. Jacka Urbańczyka kursanci mogli samodzielnie przetestować najnowsze urządzenia oferowane przez te firmy.
W piątek 19.09.2008 zgodnie z tradycją kursów wykład autorski wygłosił prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, a Zaświadczenia przyjechał wręczyć Prezes Polskiego Towarzystwa Stereologicznego prof. Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Janusz Szala.

W dniach 21-25.01.2008 odbyły się kolejne kursy organizowane przez nasze Biuro. Tym razem powtórzyliśmy kurs "K" oraz po raz pierwszy przeprowadziliśmy Kurs "L". Kurs "L" cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kursantów. Chcieliśmy w tym miejscu zaznaczyc,że to uczestnicy naszych kursów są pomysłodawcami kolejnych tematów. Pomysłodawcą kursu "L" był 2 lata temu pan Arkadiusz Bonik, któremu dziekujemy za inspiracje.
Tym razem Zaświadczenia na zakończenie kursów rozdawał dr hab. inż. Janusz Szala - Profesor Politechniki Śląskiej, który od 18 grudnia 2007 roku jest nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.
Gościlismy również pana Marcina Rewewrendę z czasopisama "LAB" oraz pana Krzystofa Józwę z firmy Olympus Polska sp. z o.o., która to firma jak zawsze udostepnia nam mikroskopy na nasze kursy. Pokaz sprzetu do badan nieniszczcych oraz całą game przenośnych twardościomierzy zaprezentował pan Jacek Urbańczyk z firmy BTH "TESTING" Sobek-Urbańczyk-Perończyk Sp. j. z Katowic.

 

W 2007 roku, w terminie 12.02 - 16.02 odbyły sie następujące kursy: I oraz nowy kurs - K.

Kurs I: Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy spawanych
Kurs K: Metaloznawstwo połączeń spawanych. Kontrola połączeń spawanych w świetle zaktualizowanych norm

W czerwcu 2007 udało sie zorganizować po raz trzeci kurs z serii Profesjonaliści: z wykładowcą Georgem Vander Voortem z USA. Został opisany w czasopiśmie LAB, w numerze 4 z 2007 roku.

 

W 2006 roku, w terminie 30.01 - 03.02 odbyły sie następujące kursy: H oraz nowy kurs - I, które zostały opisane w 2 numerze czasopisma LAB z 2006 roku

Kurs H: Zarządzanie i zapewnienie jakości wg normy PN EN ISO/IEC 17025 z elementami statystyki w laboratoriach badań materiałowych
Kurs I: Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy spawanych


a w miesiącu wrześniu przeprowadzono kurs F w wersji rozszerzonej z zajęciami praktycznymi odbywającymi się w CENTRE of EXELLENCE - laboratorium firmy BUEHLER Ltd. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz nowy kurs - J z zajęciami praktycznymi przeprowadzanymi w pracowni komputerowej Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem systemu komputerowej analizy obrazu Aphelion firmy ADCIS SA, produkowanego we współpracy z Amerinex  Applied Imaging Inc. Opisano je w czasopiśmie LAB - nr 5 z 2006 roku

Kurs F: Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych
Kurs J: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w inżynierii materiałowej

 

W 2005 roku, w terminie 24-28 stycznia odbyły sie następujące kursy: G oraz nowy kurs - H, które zostały opisane w 3 numerze czasopisma LAB z 2005 roku.

Kurs G: Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, oszacowanie niepewności pomiarów
Twardość a struktura i inne własności materiałów


Kurs H: Zarządzanie i zapewnienie jakości wg normy PN EN ISO/IEC 17025 z elementami statystyki w laboratoriach badań materiałowych

a w miesiącu wrześniu przeprowadzono po raz kolejny kurs D, który został opisany w 5 numerze czasopisma LAB z 2005 roku
Zajęcia praktyczne odbywały się tym razem w CENTRE of EXELLENCE - laboratorium firmy BUEHLER Ltd. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Kurs D: Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych

 

W styczniu 2004 roku odbył się po raz pierwszy kurs G.

Kurs G: Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, oszacowanie niepewności pomiarów
Twardość a struktura i inne własności materiałów


a w miesiącu wrześniu przeprowadzono po raz kolejny kurs D

Kurs D: Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych

 

W 2003 roku zorganizowaliśmy w Ustroniu dniach 12-16 maja po raz pierwszy kurs E.

Kurs E: Metalograficzne badanie materiałów eksploatowanych

 

W 2002 po raz pierwszy zorganizowaliśmy kurs dla Profesjonalistów
Kurs ten odbył się w dniach 18-22 marca w hotelu  Narcyz  w Ustroniu i poświęcony był interpretacji struktur, zastosowaniu norm ASTM do oceny i interpretacji mikro - i makrostruktur oraz zastosowaniu tych norm w analizie obrazu. Uczestnikami kursu było 13 osób, reprezentujących zakłady przemysłowe z całej Polski.
Wykładowcami byli Prof. George Vander Voort, dyrektor ds. badań firmy Buehler oraz Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar.
Część zajęć warsztatowych prowadził pan Krzysztof Józwa z firmy Olympus Polska. Zajęcia prowadzone w języku angielskim były tłumaczone przez Dorotę Cebulę-Kozłowską.
Duże zainteresowanie tym kursem sprawiło, że w październiku 2003 powtórzyliśmy kurs w Zakopanem, w Hotelu "Nosalowy Dwór". W dniach 20-25 października 2003 w kursie "PROFESJONALIŚCI" uczestniczyło 17 osób.

 

Rok 2001 - przyniósł kolejny kurs

Kurs F: Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych

Należy w tym miejscu podkreślić, że gwarancją jakości wszystkich kursów stała się ścisła współpraca z Katedrą Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach. To dzięki doświadczeniu i wiedzy dr inż. Stanisława Lalika,  dr hab. inż.  Grzegorza Niewielskiego Prof. Politechniki Śląskiej i dr inż. Marka Cieśli, którzy opracowali, przygotowali i poprowadzili zajęcia na tych kursach, kursanci chętnie przyjeżdżają na kolejne kursy traktując je jako źródło kompetentnej i solidnej wiedzy.
Istotnym jest również fakt, że kursy te są od samego początku objęte patronatem merytorycznym
Polskiego Towarzystwa  Stereologicznego. Od samego początku, tj. od 1999, gdy rozpoczynaliśmy działalność kursową, ówczesny Vice-Prezes dr hab. inż. Jan Cwajna Prof. Politechniki Śląskiej zaszczycał nas swoją obecnością, wygłaszając wykłady  na kursach A i B, a w latach 1999-2003 wykłady oraz zajęcia warsztatowe prowadził wybrany w latach 1999-2003 na Prezesa PTSt dr hab. inż. Leszek Wojnar Prof. Politechniki Krakowskiej.
Gwarantowało to wysoki poziom kursów oraz ciągły nadzór nad poziomem merytorycznym.
W czasie jednego z kursów, w maju 2003 kursanci, jako jedni z pierwszych dowiedzieli się o wręczeniu przez Prezydenta RP dr hab. inż. Leszkowi Wojnarowi nominacji profesorskiej, a już wcześniej, w październiku 2002 byliśmy świadkami uzyskania takiej samej nominacji przez dr hab. inż. Jana Cwajnę.
Można by zadać tutaj pytanie, czy to nie przypadkiem udział w naszych kursach tak nobilituje (kuźnia talentów?) i który z naszych wykładowców będzie następny, ale z niejakim żalem musimy stwierdzić, że do uzyskania tytułów profesorskich wystarczał im ich dotychczasowy dorobek naukowy i nasz wkład był tutaj żaden - a szkoda.
Wybrany 22 października 2003 Prezes PTSt dr inż. Jacek Chrapoński z Politechniki Śląskiej zapewnił nas o kontynuowaniu współpracy. Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, obecnie Vice-Prezes PTSt również podtrzymuje chęć dalszego udziału w naszych kursach i ich kontroli merytorycznej.

 

Wrzesień i październik 2000 r. były miesiącami wprowadzenia przez Biuro Techniczno- Szkoleniowe "DCOSBIM" dwóch nowych kursów:

Kurs C: Wady wyrobów stalowych
oraz
Kurs D: Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych

W tym też roku Romuald Talarek - PRZEWODNICZĄCY IZBY HUTNICZEJ powierzył nam organizację we wrześniu 2000 r.  konferencji pt.
Profile Zamknięte 2000:
"Kierunki rozwoju produkcji rur stalowych i kształtowników zamkniętych-osiągnięcia i problemy"

 

Rok 1999 był rokiem inauguracji nowego kursu adresowanego do tego samego odbiorcy, co kurs A. Był on odpowiedzią na potrzeby uczestników kursu A.

Kurs B: Techniki obserwacji próbek metalograficznych. Interpretacja obrazów

W latach 1998 i 1999 zorganizowano wraz z Hutą Buczek S.A. dwukrotnie konferencje poświęcone produkcji hutniczej walców oraz dwukrotnie konferencje dotyczące produkcji rur produkowanych przez hutę.

 

W roku 1998 rozpoczęto szkolenia z zakresu preparatyki próbek dla potrzeb inżynierii materiałowej.

Kurs A: Wyposażenie, preparatyka i metody badawcze w przemysłowym laboratorium metalograficznym.