Kursy grupowe:

(Oferta wrzesień 2022)

Oferta szkoleń grupowych na 2022 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenia z Inżynierii Materiałowej organizowane przez nasze Biuro pod patronatem:

Polskiego Towarzystwa Stereologicznego

Z przykrością informujemy, że nie odbędą się kursy planowane na miesiąc maj ze względu na brak min. ilości uczestników w grupie, która musi wynosić 10 osób.

26-30 wrzesień 2022

Kurs "N": "Wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości materiałów"
dr inż. Jacek Borowski

Kurs "D": "Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych - wersja rozszerzona"
dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Miejsce Hotel Kotarz - ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna

Kursant może być uczestnikiem tylko jednego kursu w podanym terminie.

Uwaga!

Na szkolenie prosimy przywozić własne próbki do obserwacji, oceny i interpretacji własnych problemów przy użyciu świetlnych mikroskopów optycznych .
Min. ilość osób w grupie 10, max. 20 osób. Decyduje termin zgłoszenia.

Termin nadsyłania Zgłoszeń/ Zamówień - nie później niż 45 dni do dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia szkolenia. Przyjęcie na kurs szkoleniowy potwierdzamy pierwszego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się szkolenie. Po otrzymaniu Potwierdzenia przyjęcia na szkolenia, Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia należności za szkolenie, dotyczy to również sytuacji rezygnacji z udziału po tym terminie. Istnieje możliwość zamiany uczestnika szkolenia.

Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się nasze szkolenia indywidualne z inżynierii materiałowej. W chwili obecnej takie szkolenia są jedną z bezpieczniejszych opcji szkoleń personelu w laboratoriach.
W związku z tym, że wielu naszych Klientów pyta o takie szkolenia pozostajemy otwarci na współpracę z Państwem w zakresie takich szkoleń.
Nasze Biuro pozostaje do dyspozycji naszych Klientów również w zakresie przygotowania szkoleń dedykowanych dla laboratoriów ubiegających się o uznanie wg wymagań UDT w zakresie szkoleń z badań niszczących.
Wykładowcy współpracujący z naszym Biurem mogą przygotować szkolenia dedykowane po uzgodnieniu zakresu.