Kursy grupowe:

(Zaproszenie wrzesień 2023)

Zaproszenia na szkolenia grupowe na 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenia z Inżynierii Materiałowej organizowane przez nasze Biuro pod patronatem:

Polskiego Towarzystwa Stereologicznego

25-29 wrzesień 2023

Kurs "W": "Wytrzymałość materiałów- Fraktografia. Ocena przełomów w metalach żelaznych i nieżelaznych"
Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

Kurs "eL-x": "Metalograficzne badanie materiałów po długotrwałej eksploatacji- interpretacja struktur i wad materiałowych"
dr hab. inż. Wojciech Depczyński

Kurs "iR-x": "Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów metalicznych"
dr inż. Jacek Borowski

Miejsce Hotel Kotarz - ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna

Kursant może być uczestnikiem tylko jednego kursu w podanym terminie.

Uwaga!

Na szkolenie prosimy przywozić własne próbki do obserwacji, oceny i interpretacji własnych problemów przy użyciu świetlnych mikroskopów optycznych .
Min. ilość osób w grupie 10, max. 20 osób. Decyduje termin zgłoszenia.

Termin nadsyłania Zgłoszeń/ Zamówień - nie później niż 45 dni do dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia szkolenia. Przyjęcie na kurs szkoleniowy potwierdzamy pierwszego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się szkolenie. Po otrzymaniu Potwierdzenia przyjęcia na szkolenia, Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia należności za szkolenie, dotyczy to również sytuacji rezygnacji z udziału po tym terminie. Istnieje możliwość zamiany uczestnika szkolenia.

Ceny obowiązujące w roku 2022:
Koszt uczestnictwa obejmuje koszt kursu, materiały szkoleniowe pełne wyżywienie oraz noclegi i wynosi:

  • 2.950,00PLN netto plus obwiązujący VAT- (w 2022 roku 23%VAT) w pokoju dwuosobowym
  • 3.150,00PLN netto plus obwiązujący VAT- (w 2022 roku 23%VAT) jednoosobowym
W miejscu zakwaterowania- Hotel Kotarz - Brenna dostępny parking hotelowy za dodatkową opłatą.

W związku z dynamiczną sytuacją ekonomiczno-gospodarczą ostateczne ceny na rok 2023 zostaną podane 30.06.2023. Przewidywana zmiana o wskaźnik inflacji za I półrocze 2023.

Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się nasze szkolenia indywidualne z inżynierii materiałowej. W chwili obecnej takie szkolenia są jedną z bezpieczniejszych opcji szkoleń personelu w laboratoriach.
W związku z tym, że wielu naszych Klientów pyta o takie szkolenia pozostajemy otwarci na współpracę z Państwem w zakresie takich szkoleń.
Nasze Biuro pozostaje do dyspozycji naszych Klientów również w zakresie przygotowania szkoleń dedykowanych dla laboratoriów ubiegających się o uznanie wg wymagań UDT w zakresie szkoleń z badań niszczących.
Wykładowcy współpracujący z naszym Biurem mogą przygotować szkolenia dedykowane po uzgodnieniu zakresu.